top of page

HM Fitness - Ochrana osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, také známém jako GDPR, jsme vám připravili informace o zpracování osobních údajů v HM Fitness a to, jakým způsobem je využíváme.

Správcem osobních údajů HM Fitness, které je provozovatelem fitness centra na adrese Lidická 3411/33B, 690 03 Břeclav je správcem osobních údajů, tedy subjektem, který určuje, pro jaké účely osobní údaje získáváme a jak je budeme využívat. Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese info@hmfitness.cz.

Zásady GDPR, které dodržujeme

Rozšířená ochrana a využití osobních údajů pro posilovnu HM Fit s.r.o.

 1. Úvod
  Společnost HM Fit s.r.o. si uvědomuje význam ochrany osobních údajů a jejich důvěrnosti. Proto se zavazuje chránit osobní údaje svých klientů a zákazníků a dodržovat všechny relevantní zákony a předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

 2. Shromažďování osobních údajů
  Společnost shromažďuje osobní údaje svých klientů a zákazníků, které jsou nezbytné pro poskytování služeb spojených s provozem posilovny, jako jsou například jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tyto osobní údaje jsou získávány pouze ze samotného klienta nebo zákazníka, a to prostřednictvím jeho registrace na webových stránkách Společnosti, osobním vstupem do posilovny, nebo prostřednictvím emailové komunikace.

 3. Ukládání osobních údajů
  Společnost ukládá osobní údaje v elektronické podobě na zabezpečeném serveru, který splňuje veškeré požadavky na bezpečnost a zabezpečení před neoprávněným přístupem. Společnost používá moderní technologie a metody ochrany osobních údajů, aby zajistila jejich ochranu před ztrátou, neoprávněným přístupem, zneužitím, odcizením, změnou nebo poškozením.

 4. Používání osobních údajů
  Společnost používá osobní údaje svých klientů a zákazníků pouze k poskytování služeb spojených s provozem posilovny a pro komunikaci s nimi ohledně poskytovaných služeb. Osobní údaje nebudou použity k žádným jiným účelům, pokud na to klient nevyjádří svůj souhlas. Společnost neprovádí žádné automatizované rozhodování na základě osobních údajů, které by mohlo mít významný dopad na subjekt údajů.

 5. Sdílení osobních údajů Společnost neposkytuje osobní údaje svých klientů a zákazníků třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro poskytování služeb spojených s provozem posilovny, např. s platebními bránami, které jsou nezbytné k zajištění plateb za služby poskytované Společností. V takovém případě jsou poskytnuty pouze minimální údaje nezbytné pro plnění daného úkolu. Společnost nepředává osobní údaje mimo Evropskou unii.

 6. Doba uchování osobních údajů Společnost uchovává osobní údaje svých klientů a zákazníků po dobu, která je nezbytná k poskytování služeb spojených s provozem posilovny. Po této době jsou osobní údaje smazány, pokud není stanovena jiná doba uchování zákonnými předpisy.

 7. Práva subjektu údajů Každý subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, doplnění, omezení zpracování, výmaz a přenositelnost. Pokud má subjekt údajů podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákony, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 8. Závěr Společnost HM Fit s.r.o. se zavazuje chránit osobní údaje svých klientů a zákazníků a dodržovat všechny relevantní zákony a předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ochrany osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy info@hmfit.cz.

bottom of page